FANDOM


100VG-AnyLANA administración electrónicaA codificación
A corrección de errosA multiplexaciónA pila de protocolos TCP/IP
A segmentación en subredesA seguridade nas redes sen fíosA seguridade no navegador web
A tarxeta de redeA tradución de direccións: NATAdquisición de imaxes co escáner
AppleTalk e ARCNetArranque e parada de servizos en LinuxAs pontes ou bridges
As redes sociaisAsignación dinámica de direccións. Protocolo DHCPAxuda para o alumnado e profesorado en xeral
Axuda para o profesorado do ciclo de informáticaAxuda para o profesorado responsable do mantemento do sistema informáticoCable coaxial
Cable de par trenzadoCaptura e edición de sonCaptura e edición de vídeo
Características das imaxes dixitais: formatosCaracterísticas técnicas das transmisiónsCifrado con GPG
Clases de liñas de comunicaciónClases de redes segundo o seu tamañoComandos de rede en Linux
Comandos de rede en WindowsComo abrir e pechar o acceso a Internet nas aulas de ciclosComo cambio o meu contrasinal
Como copiar un CD con software educativo para que o usen os alumnosComo crear cuestionarios nun curso na aula virtualComo dar de alta un novo alumno ou profesor
Como descargar software de Microsoft coa licenza MSDNAAComo descargar unha imaxe nun equipo do centroComo entrar na aula virtual do centro
Como iniciar sesión nos equipos do centroComo reservar unha dirección IP para un equipoComo utilizar as máquinas virtuais nas clases
Como visualizar e controlar os equipos do alumnadoComparación entre TCP/IP e o modelo OSICompartir carpetas en Linux con NFS
Compartir recursos na rede LinuxCompartir recursos na rede WindowsConexión a redes de área extensa. Tipos de conexión. Routers e módems
Configuración da interface de rede en LinuxConfiguración da interface de rede en WindowsConfiguración da rede sen fíos en Linux
Configuración da rede sen fíos en WindowsConfiguración das interfaces de rede en WindowsConfigurar as carpetas persoais centralizadas
Configurar as carpetas persoais centralizadas e os perfís móbilesConfigurar as interfaces de rede en LinuxConfigurar o enrutamento con Linux
Configurar o enrutamento con Windows ServerConfigurar o perfil móbil de usuario con Windows ServerConfigurar un grupo de traballo en Windows
Convencións para o etiquetado do cableado da redeCreación dun dominio con Windows ServerCreación dun dominio en Linux con NIS
Códigos HammingCódigos de Redundancia Cíclica (CRC)Códigos de control de paridade
Definir cotas de discoDefinir cotas de disco en Windows ServerDefinir scripts de inicio de sesión en Windows Server
Descrición do protocolo IPDescrición e uso de sambaDireccións IP. Clases
Dispositivos de conexión de redes a nivel de redeDispositivos de conexión de redes a nivel de transporte e aplicaciónDispositivos de interconexión: Switches
Distancia de HammingEdición de imaxes dixitais con GIMPEdición de páxinas web con KompoZer
Elaboración de mapas nunha imaxeElementos básicos da web. Linguaxe HTML. NavegadoresElementos da documentación da rede
Elementos do cableado estruturadoElementos dun sistema de comunicaciónEnvío de datos rede. Segmentación en paquetes
Esquema de rede do centroEstándares e protocolosEthernet
FDDIFerramentas de diagramación para o deseño de redesFibra óptica
Frecuencia e ancho de bandaFuncións do nivel de redeFuncións do nivel de transporte
Historia das comunicaciónsImplantación de diretivas de grupo con Windows ServerInformática de 4º da ESO
InicioInstalación e mantemento de servizos de redes locais (Plano Vello)Introdución ao nivel de aplicación
Introdución ao nivel de redeIntrodución ao nivel de transporteIntrodución ás redes de ordenadores
Introdución ás topoloxías de redesManexo da aula virtual do centroMedios de transmisión
Modelo de programación de materia da ESOModelo de programación de móduloMétodo aloha
Método de acceso múltiple por detección de portadora con anulación de colisións (CSMA/CA)Método de acceso múltiple por detección de portadora por detección de colisións (CSMA/CD)Método de acceso paso de testigo
Método de prioridade por demandasNiveis do modelo OSIO Sistema de Nomes de Dominio (DNS)
O circuito de datosO cliente de sambaO control de acceso ao medio
O control de errosO ficheiro de configuración de sambaO firewall de Windows
O firewall en LinuxO mecanismo de encamiñamentoO modelo OSI
O protocolo ICMPO recoñecemento óptico de caracteres. Programas OCRO servidor DHCP en Linux
O servidor DHCP en Windows ServerO servidor de sambaO servizo de NAT en Linux
O servizo de NAT en Windows ServerOnde almaceno os documentosOs concentradores ou hubs
Os conmutadores ou switchesOs estándares IEEE 802.xOs medios de comunicación en Internet
Os módemsOs repetidoresPerturbacións nas transmisións
PortadaProbasProgramación da materia de informática de 4º de ESO
Programación do módulo de Aplicacións OfimáticasProgramación do módulo de Aplicacións WebProgramación do módulo de Montaxe e Mantemento de Equipos
Programación do módulo de Redes LocaisProgramación do módulo de Seguridade InformáticaProgramación do módulo de Servizos en Rede
Programación do módulo de Sistemas Operativos MonopostoProgramación do módulo de Sistemas Operativos en RedeProgramación xeral do departamento de informática
Programacións do Departamento de InformáticaProtocolo IPXProtocolo IP versión 6
Protocolo NetBEUIProtocolos ARP e RARPProtocolos TCP e UDP
Protocolos de nivel de aplicaciónProtocolos de transporte en WindowsQue facer se se esqueceu o contrasinal
Que recursos informáticos podo utilizar no centroRedes locaisRedes sen fíos
Reservas de viaxes e espectáculosResumo sobre os mecanismos de cifradoSamba como controlador dun dominio Windows
Seguridade informáticaSelección do cableadoServizos da páxina web do centro
Servizos e tarefas de mantemento do servidor do centroToken ringTopoloxías físicas
Topoloxías lóxicasTransmisión e comunicaciónTransmisión sen fíos
Usuarios e permisosVirus informáticos e antivirusWiki IES Pazo da Mercé
Xestionar os usuarios nun grupo de traballoXestión de certificados con OpenSSLXestión de correo electrónico e spam
Ficheiro:424px-pila-osi-es.svg.pngFicheiro:490px-ip stack connections.svg.pngFicheiro:506px-csmacd.jpg
Ficheiro:770px-firma digital.pngFicheiro:800px-bluetooth headset.jpgFicheiro:800px-public-key-infrastructure.svg.png
Ficheiro:800px-pure aloha1.svg.pngFicheiro:800px-slotted aloha.svg.pngFicheiro:Altausuario1.png
Ficheiro:Analoxiamodeloosi1.jpgFicheiro:Analoxiamodeloosi2.jpgFicheiro:Arp.jpg
Ficheiro:Asincrona.jpgFicheiro:Aspectorj45.jpgFicheiro:Atenuacion.jpg
O conteúdo da comunidade está disponível sob CC-BY-SA salvo indicação em contrário.